Een woordje van de voorzitter Eric Hennekens

Voor ons 25-jarig jubileum hebben wij een jubileumboekje gemaakt van Toneelvereniging Crescendo. Deze uitgave is tot stand gekomen bij het vijfentwintigjarig bestaan van onze vereniging na heroprichting. In 1978 werd Crescendo heropgericht na een stille periode waarvoor de eerste data reeds teruggaan naar 1928. In 1953 werd immers al een 25 jarig jubileum gevierd zoals wij uit de verslagen van desnoods mogen begrijpen. 

In die vijfentwintig jaar is er veel gebeurd. Heel wat stukken zijn de revue gepasseerd en heel wat spelers hebben hun kunnen kennen ten tonele mogen brengen. Wij vonden het dan ook gepast om bij dit jubileum een wat anders te doen, iets extra’s .

Ondertussen kan het eindresultaat u moeilijk zijn ontgaan. De productie van onze prachtige speelfilm De Aeksterhof is maar al te vaak onderwerp van gesprek geweest en ze is regelmatig naar voren gekomen in de media.
Alhoewel we van tevoren wisten dat dit een behoorlijke klus zou worden, hebben we het toch maar even samen geklaard, met zijn allen; met Crescendo, met tal van Schimmertse verenigingen en met vele, vele andere helpende handen.

Wanneer ik terugkijk op deze periode wil ik niet alleen de eendrachtigheid binnen onze vereniging maar ook binnen de hele Schimmertse gemeenschap onderstrepen. Wat was het schitterend om te doen!

Een jubileum is steeds weer een geschikt moment om even terug te kijken. Om een beeld te kunnen vormen van Crescendo en de afgelopen vijfentwintig jaar en de periode hiervoor hebben wij een aantal mensen uitgenodigd om voor ons een stukje te schrijven. Samen met tal van foto’s nemen zij u mee door de historie van de vereniging.

Rest mij nog een woord van dank uit te spreken aan iedereen die meegewerkt heeft om dit jubileumjaar te doen slagen en de wens uit te spreken dat we nog vele jaren mogen verder gaan als Toneelvereniging Crescendo.

 

Reserveren

Zodra de kaartverkoop voor onze nieuwe productie start, kunt u hier reserveren.

Facebook

Blijf op de hoogte van het meest recente Crescendo nieuws, volg ons op Facebook.