Namens de PR-comissie; Crescendo, zo is het gekomen....

Dat dit jaar het zilveren jubileum na heroprichting wordt gevierd en de oorspronkelijke oprichting in 1928 nu 75 jaar geleden is, berust op puur toeval. Eigenlijk dus een dubbele herdenking.
In het jubileumboekje van onze Schimmertse fanfare St. Caecilia, uitgegeven in 1985 bij gelegenheid van haar 140-jarig bestaansfeest, staat opgetekend, dat de fanfare vanaf 1911 eigen toneelproducties opvoerde. ‘In 1948 viel het doek over het toneelchapiter. Er werd nog wel toneel gehouden, doch met ingehuurde gezelschappen, zoals bijv. de toneelvereniging Crescendo uit Schimmert. Ook in de Heemkunde uitgave ‘Dingen die voorbij gingen’ over de wederwaardigheden van het broederschap Sint Sebastiaan Schimmert 1683-1999 wordt eveneens melding gemaakt van toneelactiviteiten. De voorstellingen worden gegeven in de oude School, het hedendaagse gemeenschapshuis en vanaf 1907 in de toen gebouwde Harmoniezaal. Meestal speelden de leden van de schutterij zelf toneel, soms werden de diensten van Crescendo ingehuurd.

De drie werkers van het eerste uur van Crescendo, Harie Moonen, Theike Nijsten en Hub Ritzen waren ook bij de fanfare de steunpilaren op en rondom de bühne. Deze heren werden in het heroprichtingsjaar 1978 gehuldigd vanwege hun 50-jarig lidmaatschap. Door de verkoop van de harmoniezaal in 1961 door de fanfare, had Crescendo geen locatie meer om binnen ons dorp op te treden. Mede hierdoor werd de vereniging opgeheven. Toen buurtvereniging De Put in het begin van 1978 een dialectisch stuk getiteld ‘ ‘t Waor in de Mei’ ten tonele bracht begon men zich af te vragen of Crescendo weer bestaansrecht had. Later in dat jaar werd de oprichtingsakte getekend door twaalf geïnteresseerden. Een leuke bijkomstigheid was dat de kas, die sinds 1961 slapende was, zevenhonderdvijftig guldens bevatte. Op 25 augustus 1978 vond de eerste officiële ledenvergadering plaats in Herberg Mareveld. En na slechts drie maanden stond de eerste voorstelling ‘Bie Heèrnonk' onder regie van Harie Moonen op de planken. Dit alles onder de bezielende leiding van het toenmalig bestuur: Hoebèr Goossens, voorzitter; Armand Harings, secretaris; Ben Heiligers, penningmeester; en lid Riet Souren.

Bij het doorspitten van de bestuurs- en jaarverslagen valt op dat het in de beginjaren volstrekt normaal was dat er meerdere avondvullende toneelstukken in één seizoen werden opgevoerd. Het feit dat de laatste jaren de sfeer rondom het spel sterk wordt geaccentueerd door gebruik van geluids- en lichttechnieken, en de rol van de souffleur is uitgespeeld, hierbij gevoegd het drukke programma van de acteurs in deze vierentwintiguurs economie, alsmede de verzadigde behoefte van de bezoekers op het gebied van ontspanning vormen de oorzaken voor het aantal te presenteren voorstellingen.
De tijd van de eerste leesrepetitie tot de première omvat de periode van september tot en met maart. De eerste maanden één repetitie en de laatste drie maanden twee repetities per week met er tussendoor nog een tweetal weekenden om het spel in het juist decor en met de juiste techniek op de bühne neer te zetten.

De filmproductie bij gelegenheid van het zilveren jubileum was veel complexer. Een onvergelijkbaar fenomeen ten opzichte van een toneelopvoering. Niet alleen een andere vorm van acteren in woord en uitdrukking, doch ook op organisatorisch gebied een gigantische klus en niet te vergeten de hiermee gepaard gaande financiële uitdaging om een en ander op het witte doek vast te leggen. Het resultaat kunt u aanschouwen in een ruim één uur durende speelfilm.
Weer een uniek gebeuren in onze Schimmertse gemeenschap.

Dank aan alle commissies.

Namens de sponsorcommissie: Eric Hennekens, Ger Derks, Wil Limpens, Gé Soons

Namens de PR-commissie: Guus Eijssen, Ivo Habets, Annie Speetjens

Reserveren

Zodra de kaartverkoop voor onze nieuwe productie start, kunt u hier reserveren.

Facebook

Blijf op de hoogte van het meest recente Crescendo nieuws, volg ons op Facebook.