Toneelvereniging Crescendo en Harie Moonen

Toneelvereniging Crescendo werd opgericht in 1928, zoals vermeld in het jaarverslag van 1954 waarin het 25-jarig jubileum werd gevierd. De oudste stukken in ons archief dateren echter van na de tweede Wereldoorlog, zoals het reglement uit 1945 en het eerste jaarverslag over 1947/1948.
Dit jaarverslag komt van de hand van secretaris Harie Moonen, een oude bekende in de Schimmertse toneelwereld, maar ook daar buiten. Harie was ook grondlegger bij de heroprichting in 1978, toen na het uitvoeren van een stuk van Buurtvereniging de Put, waarvan hij de regie voerde, door een kleine groep mensen besloten werd tot heroprichting van de rustende toneelvereniging Crescendo. Hij heeft gespeeld onder diverse bekende regisseurs, onder andere: Gabriël Beckers, Sjef Schillings, Lode Ploem en Wim Scheffers.
Harie was een verenigingsman en toneel was zijn lust en zijn leven. Hij begon zelf met acteren bij de fanfare en stapte later als lid over naar de toneelvereniging. Hij speelde niet alleen bij Crescendo in Schimmert, maar ook in de selectie voor de Provincie Limburg ‘het Zuid’.
Op diverse plaatsen heeft hij later geregisseerd, onder andere in Schimmert, Ulestraten, Puth Schinnen en Grijzegrubben.
Harie speelde veelal kluchten en blijspelen. In die tijd was de hele entourage van een toneelstuk veel soberder en werd er niet of nauwelijks met licht en geluid gewerkt. Van belang was het spel en het decor. Ook werd er gespeeld met behulp van een souffleur. Zo was het mogelijk, dat in één seizoen drie stukken op de planken werden gezet. Na twee maan den twee keer per week repeteren moest een stuk zitten en werd er uitgevoerd, hetgeen in deze tijd bijna ondenkbaar is. De regieaanwijzingen van Harie waren vrij summier en beperkten zich voor namelijk tot de hoofdrolspelers. Het was niet ongebruikelijk dat hij zelf in een stuk zo'n hoofdrol invulde. Ook dit is nu heel ongebruikelijk, maar in die tijd kwam dit het spel zelfs ten goede.

Ook na afloop bleef Harie een gezelligheidsmens. Na iedere repetitie in de toenmalige vaste locatie in Herberg Mareveld werd aan het buffet nog eens degelijk nagepraat onder zijn vaste motto: ‘Thuis wordt het ook zo laat!’ 
Niet alleen het toneel, ook de carnaval droeg hij een warm hart toe. Twintig jaar lang heeft hij een schitterende buut neergezet en zijn toneeltalent kwam hem daar bij goed van pas.
Bij zijn afscheid uitte hij de wens om nog een keer zijn lievelingsstuk ‘De molen van Sanssouci’ te spelen, waarbij hij schitterde in de rol van keizer Frederik de Groote. Na afloop van deze uitvoering in 1983 ontving hij uit handen van de toenmalige burgemeester Rutten een koninklijke onderscheiding, voor al zijn verdiensten ten behoeve van met name het Schimmertse toneel.

Wij willen besluiten met een citaat van zijn slotzin uit het jaarverslag van 1950, hetgeen overduidelijk weergeeft, hoezeer tijden en denken veranderd zijn, terwijl de passie voor het toneel is gebleven:

‘Vrienden laten wij op de ingeslagen weg voortgaan vooral de jongere krachten en voor het volgend seizoen aan God vragen dat hij ons allen moge sparen voor rampen en onheilen en ons kunnen wijden aan ons mooi toneel, dan zal onze vereeniging aan groei en bloei toenemen tot heil van God en de mensen’.

Reserveren

Zodra de kaartverkoop voor onze nieuwe productie start, kunt u hier reserveren.

Facebook

Blijf op de hoogte van het meest recente Crescendo nieuws, volg ons op Facebook.