Woord van pastoor J van Oss s.m.m.

Toneelvereniging Crescendo in het zilver

Waar ik in mijn tijd op Ste Marie, het klein seminarie van de Montfortanen, met veel genoegen aan terug denk, dat zijn de toneeluitvoeringen. Het was in de vijftiger jaren. We leefden in een kleine wereld. Bidden en lessen volgen, studeren en gelukkig tussendoor: de ontspanning. Wat die ontspanning betreft stond voetballen natuurlijk nummer één. Maar ik was geen voetballer. De andere ontspanning was: toneel.

Toneel spelen deed ik graag. Het was bovendien goed voor je vorming, als je wist op te treden in het openbaar. En dat leerde je ook op toneel. Er was op dit gebied een waardige traditie. Heel wat paters hadden toneelstukken geschreven. Regisseurs als pater Smeets en pater Woudenberg waren begrippen in die tijd. En regelmatig kwam er vanuit het dorp een toneelvereniging om in de zaal een toneelstuk op te voeren. Toneelvereniging Crescendo of de studentenclub. En omdat ze gratis gebruik mochten maken van de zaal en de accommodatie, werd er ook een keer gratis opgetreden voor de bewoners van Ste Marie. En dat was genieten en lachen. Soms werd er gebruik gemaakt van het openluchttheater in de tuin. Dat toneel, was een fijne ontspanning, waar we echt naar uit zagen. Op dit gebied lag eigenlijk de verbinding van Ste Marie met het dorp.

Heel af en toe mochten we ook naar het openluchttheater in Spaubeek. Dat was helemaal romantisch. Klassiek was het volgende verhaal. Veel mensen van Schimmert trokken ook naar Spaubeek om van het toneel in het openluchttheater te genieten. De trappen onder de bomen zaten helemaal vol. De climax van het stuk was in aantocht. Het was doodstil… plotseling verbrak de stem van Lieke Soons de stilte: ‘Als mer geine raege kump’. En zo zijn er talloze anekdotes rond gespeelde stukken, waar je met plezier aan terug denkt.

Ik ben er van overtuigd, dat is ook het geval bij gevolg van het zilveren jubileum van de heroprichting van Crescendo. En er zullen heel wat verhalen worden opgehaald.

Ook in het dorp was toneel een belangrijke ontspanning. En het valt op dat er ook een duidelijke verbinding met met de kerk. In 1945 werd dor de geestelijkheid van Schimmert schoorvoetend goedkeuring verleend dat vrouwen samen met mannen op de bühne mochten staan. Vrouwenrollen werden vóór die tijd gespeeld door mannen. Toneel werd aangegrepen om de katholieke principes nog eens te benadrukken in een speelse vorm. Hoeveel heiligenlevens zijn er niet – ten voorbeeld – uitgebeeld op de bühne. En meestal had de pastoor nog een bemoedigend of vermanend woord aan het begin of aan het einde. En heel dikwijls kwam er in het stuk een pastoor voor, als een ‘Deus ex machina’. En als de Zeereerwaarde Heer Pastoor en de Weleerwaarde Heer Kapelaan hadden altijd een ereplaats. En er werd van hen verwacht dat ze het dankwoord spraken.

Toneel werd er ook gespeeld voor ‘goede doelen’. En dat had meestal met de kerk te maken. Verschillende keren werd er ook gespeeld ‘ten bate van het torenfonds’ of voor het missiewerk van de eerwaarde paters.

Het toneel groeide en bloeide. En toen kwam er een inzinking, omdat er andere mogelijkheden van ontspanning aangeboden werden. Maar dat dieptepunt is al weer lang voorbij. Toneel trekt weer volle zalen. Creativiteit op dit gebied is overal weer opgebloeid. En men trekt weer van Genhout naar Schimmert en van Schimmert naar Spaubeek en van Spaubeek naar Geleen om toneel mee te maken. En heel veel jeugd sluit zich aan en speelt naar hartelust. Denk alleen maar eens aan de jaarlijkse opvoering van de jeugd voor de kinderen, die de driekoningentocht maken.

Het toppunt van de jubileumviering zal ongetwijfeld zijn de film ‘De Aeksterhof’. Spontaan is er medewerking verleend door velen uit het dorp. Het is een echt dorpsgebeuren geworden: Spanning en even terugkijken nar de oude tijd, zelfs met de vermanende woorden van de pastoor.

Beste leden van Crescendo, Van harte geluk gewenst. Het is een rijkdom om een toneelvereniging in de gemeenschap te hebben. Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk, dat hebben wij gemerkt bij het vervaardigen van de film. Zelfs de zeer ouderen onder ons trokken de kleren aan uit hun jeugd en speelden mee. En de jongeren gaven spontaan acte de présence om mee te regelen. Maar ook jullie bijdragen met carnaval en Back in Time wordt gewaardeerd.

Proficiat en bedankt voor zoveel genoegen en plezier, door jullie aan ons allen gegeven. In deze gelukwens is opgenomen: Dank voor het verleden, respect voor het heden en vertrouwen in de toekomst.

 

Reserveren

Zodra de kaartverkoop voor onze nieuwe productie start, kunt u hier reserveren.

Facebook

Blijf op de hoogte van het meest recente Crescendo nieuws, volg ons op Facebook.